sábado, 30 de marzo de 2013

Innovación

Levanta. Colle o dicionario de Xerais que tes abandonado no estante. Busca o “c”. Vai cara o final e lee a definición de “cultura”. Supoño que atoparás algo coma isto: 1. Cultivo dos coñecementos e facultades da persoa humana. 2. Conxunto de coñecementos que se teñen como froito do estudio e doutras experiencias. 3. Conxunto de tradicións e de formas de vida dun pobo, dunha sociedade ou de toda a humanidade. En calquera outro dicionario, non ten porque ser nun de galego, haberá definicións similares, ou concretamente a mesma pero noutra variedade lingüística.